Algemene voorwaarden partypimpers

Partypimpers stelt alles in het werk om aan uw wensen te voldoen. Wij danken u alvast voor het vertrouwen!

 1. Geldigheid
  • De algemene voorwaarden worden geaccepteerd door de huurder zodra de offerte wordt aanvaardt. De verhuurovereenkomst is echter pas definitief als het voorschot is betaald.
 1. Betalingsvoorwaarden
  • Alle huurgelden dienen op voorhand betaald te worden, een voorschot van 40 % van de totale huurprijs bij boeking. Het resterende bedrag minimaal 14 dagen voor de daadwerkelijke huurdatum, evenals de borg van 300 €.
 1. Annulatie
  • U kan binnen de 8 dagen na boeking de bestelling nog annuleren. Het eventueel reeds betaalde voorschot wordt terugbetaald.
  • Bij annulering van de huurovereenkomst tot 14 dagen voor de huurdatum, is er 40 % verschuldigd. Na deze periode is het volledige huurbedrag verschuldigd.
 1. Installatie
  • Partypimpers zorgt enkel voor de levering en ophaling van de huurmaterialen. De huurder draagt zelf zorg voor de installatie ervan. Partypimpers is per email en telefonisch bereikbaar mocht er een probleem zijn.
 1. Levering en ophaling.
  • Partypimpers levert op donderdag of vrijdag. De ophaling is voorzien op maandag of dinsdag. U wordt hierover steeds gecontacteerd telefonisch, per email of via whatsapp. Er dient rekening gehouden worden met de lever- en/of ophaaltijd. Huurder zorgt ervoor dat de goederen in ontvangst worden genomen of opgehaald kunnen worden. Partypimpers behoudt zich het recht om de levering en/of ophaling te wijzigen, mits voorafgaande verwittiging. Indien de levering of ophaling niet kan plaatsvinden, worden eventuele extra kosten verrekend met de borg.
  • Leveringen en/of ophalingen op afspraak zijn mogelijk mits meerprijs.
 1. Gebruik
  • Huurder moet het gehuurde materiaal bij levering controleren. Door de aanvaarding van de levering zonder enige klacht, erkent de klant uitdrukkelijk dat het gehuurde materiaal in perfecte toestand en in staat van werking is afgeleverd.
 1. Schade
  • Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan het gehuurde materiaal zelfs wanneer deze is toegebracht door een derde.
  • Tijdens de huurperiode verbindt de klant er zich toe het gehuurde materiaal te gebruiken als een goede huisvader.
  • De huurder is steeds aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan het gehuurde materiaal, ongeacht de oorzaak van de desbetreffende schade. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde materiaal zelf te herstellen.
 1. Diefstal
  • De huurder dient onmiddellijk contact op te nemen met Partypimpers en met de politie om de diefstal te laten vaststellen. De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van verdwijning. De huurder zal Partypimpers vergoeden voor de aankoopwaarde van de goederen.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
  • Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Een eventueel geschil zal voorgelegd worden aan de rechtbank van Antwerpen.
 1. Privacy
 2. Cookies
 3. Website is eigendom van Smscompany NV.
 • Smscompany NV, Hoogstraatseweg 106, 2990 Loenhout. Ondernemingsnummer 0477.034.122.
 • Email: info@partypimpers.be.
 • Rekeningnummer: BE16 0019 0803 6274